Pavadinimas

Balsavome dėl dienoraščio pavadinimo. Vienas iš mūsų buvo už kiek nuosaikesnį variantą "Dviračiais į Aziją", juk iki Azijos dar nuvažiuoti reikia! Be to, prielinksnis "į" galėtų simbolizuoti norą pažvelgti giliau, į esmę. Antrasis iš mūsų buvo už stiliaus išlaikymą. Balsų dauguma žodelis "per" liko svetainės pavadinime.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą